Muzeum Milevských maškar

Logo muzeum Milevských maškar

Náš příběh: Muzeum milevských maškar

Muzeum a jeho unikátnost

Muzeum milevských maškar, otevřené v roce 2017, je český unikát, který se zaměřuje na dějiny národopisné tradice milevských masopustních průvodů. Tato tradice sahá až k lidovým hrám a středověkým městským slavnostem. Jedinečnost milevských maškar spočívá v tom, že jde o městský masopustní průvod, na rozdíl od vesnických tradic, které jsou v jiných lokalitách běžnější.

Ocenění a spolupráce

V roce 2017 byly milevské maškary zapsány na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, což je nejvyšší možné ocenění v této oblasti ze strany státu. V posledních letech se milevské průvody rozšiřují o hosty, jako jsou maškary ze Studnice (zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO), masopustní orchestr Taktsurfer z partnerského města Münchenbuchsee ve Švýcarsku a každoroční účast okolních obcí.

Historie milevských maškar

Milevské maškary mají svůj původ ve středověkých lidových hrách, kdy se v Milevsku slavil konec masopustu veselým průvodem s hlavní postavou Bakusem. Bakus byl vezen na voze, napájel se pivem a jeho oděv byl vycpán hrachovinou. Průvod se postupně rozrůstal a získal různé náměty, jako například Cikánská svatba, Návrat Američanů do vlasti, Africká karavana, Výlet vlakem do Ameriky, První gramofon nebo Prodaný ženich. Většinou se jednalo o události z dávné historie nebo ze současnosti, avšak účast v průvodu byla vyhrazena především milevským obyvatelům.

Přerušení tradice v průběhu let

I. a II. světová válka přerušily tradici milevských maškar, a v meziválečném období nebyla této tradici příznivá atmosféra. V roce 1933 byly natočeny první němé záběry z milevských maškar a obnovení průvodů nastalo až v roce 1969.

Obnovení a rozkvět milevských maškar

Po roce 1989 došlo k stagnaci této tradice, ale díky úsilí Maškarního sdružení a nového výboru v čele s předsedou Karlem Procházkou v roce 2009, opět dochází k významnému obnovení a rozkvětu milevských maškar. V roce 2016 byl překonán rekord v počtu 1248 masek, a milevské maškary byly zapsány do České knihy rekordů jako největší masopustní průvod.

Obnovení Bakusova průvodu

V současnosti se podařilo obnovit Bakusův průvod, který probíhá ve večerních hodinách a to vždy den před samotným maškarním průvodem.

Videa z průvodů